Ταυτότητα ΕΙΔ

Τα στοιχεία που έχουμε σήμερα από επίσημους φορείς και τα δεδομένα από επιστημονικές μελέτες καταδεικνύουν μια σαφέστατη αλλοίωση της ποιότητας της καθημερινής διατροφής, συνέπεια της υιοθέτησης λανθασμένων διατροφικών προτύπων, του χαμηλού επιπέδου διατροφικής παιδείας και διαπαιδαγώγησης του ελληνικού πληθυσμού, καθώς επίσης και της αδυναμίας πιο άμεσης, εμπεριστατωμένης και σωστής ενημέρωσης του ελληνικού πληθυσμού πάνω σε θέματα που αφορούν την σωστή και ισορροπημένη διατροφή.


Τα δεδομένα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αναθεώρησης του τρόπου και της ποιότητας των πληροφοριών και της γενικότερης διατροφικής εκπαίδευσης που παρέχεται προς τον πληθυσμό σήμερα, με παράλληλη κινητοποίηση και συνεργασία όλων των επιστημόνων υγείας και διατροφής.


Προς την κατεύθυνση αυτή, δημιουργήθηκε στη χώρα μας το Ελληνικό Ινστιτούτο Διατροφής (ΕΙΔ). Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με επιστημονικές βάσεις, ο οποίος φιλοδοξεί να διαμορφώσει ένα νέο, πιο σύγχρονο, επιστημονικό και με υψηλό βαθμό διεισδυτικότητας πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού, αλλά και να αποτελέσει έναν άξονα συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων, που ασχολούνται με την υγεία και τη διατροφή.