Ταυτότητα ΕΙΔ

Κύριος σκοπός του Ελληνικού Ινστιτούτου Διατροφής (ΕΙΔ) είναι να συμβάλλει στη χάραξη μιας νέας διατροφικής πορείας στην Ελλάδα, με απώτερο στόχο τη βελτίωση του επιπέδου διατροφής και υγείας του πληθυσμού.

Με αρωγούς του έγκριτους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, κρατικούς και πανεπιστημιακούς φορείς, αλλά και τη βιομηχανία τροφίμων, το Ελληνικό Ινστιτούτο Διατροφής (ΕΙΔ) επιδιώκει να:

  • ενημερώνει σε βάθος το ελληνικό κοινό σε θέματα διατροφής-υγείας
  • διαμορφώνει σωστά διατροφικά πρότυπα
  • πληροφορεί τους καταναλωτές σε τρέχοντα ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια των τροφίμων.