Επικοινωνία

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διεύθυνση Επικοινωνίας: Ριζάρη 26 – Αθήνα - ΤΚ 11635

Τηλέφωνο: (+30) 210 6149078